Διαθλαστικές Ανωμαλίες

Refractive Errors

Vision, a main human sense, is the source of brain feed with information, impressions, images and shapes. 
November 18, 2021
Τι είναι το μπλε φως και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα μάτια μας από τους υπολογιστές;

What is the blue light, and how can protect our eyes from the computer?

The computer, the tablet and the mobile phone are an integral part of our daily lives.

November 18, 2021
Τι είναι οι πολωτικοί φακοί;

Polarized Lenses

The polarized lenses are a lens technology that blocks the glare created by the reflected sun rays.
November 18, 2021