1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Στο πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος www.vardavasoptics.gr του ΟΠΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΒΑΡΔΑΒΑΣ (Ακαδημίας 18, 10671, Αθήνα) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον ν. 4624/2019 και τον ν. 2472/1997. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική μας σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


2. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα
Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία, μπορεί όμως να συλλέξουμε δεδομένα.
Συλλέγουμε δεδομένα που μας κοινοποιείτε εσείς όταν κάνετε κάποια παραγγελία, όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη, εγγράφεστε στο newsletter ή όταν μας στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


3. Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί


ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Δεδομένα που συλλέγουμε: Γεωγραφική τοποθεσία, διεύθυνση IP, συσκευή και η σύνδεση που χρησιμοποιείτε, περιηγητής, λειτουργικό σύστημα, access provider, URL
Σκοπός επεξεργασίας: Η απρόσκοπτη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας
Νομική βάση: Διασφάλιση συμφερόντων εταιρείας
Χρονικό διάστημα διατήρησης

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Δεδομένα που συλλέγουμε: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ, ΔΟΥ (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου)
Σκοπός επεξεργασίας: Eκτέλεση παραγγελίας
Νομική βάση: Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία
Χρονικό διάστημα διατήρησης: Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και για πέντε (5) έτη μετά το πέρας αυτής, με την επιφύλαξη συμμόρφωσής μας με διάταξη που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Δεδομένα που συλλέγουμε: Οφθαλμολογικές μετρήσεις, συνταγή οφθαλμιάτρου
Σκοπός επεξεργασίας: Eκτέλεση παραγγελίας
Νομική βάση: Η συναίνεση που μας παρέχετε για την επεξεργασία των δεδομένων σας και το γεγονός ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας
Χρονικό διάστημα διατήρησης: Τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και για πέντε (5) έτη μετά το πέρας αυτής, με την επιφύλαξη συμμόρφωσής μας με διάταξη που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER
Δεδομένα που συλλέγουμε: Ονοματεπώνυμο, email
Σκοπός επεξεργασίας: Προσωποποιημένη επικοινωνία μαζί σας, εμπορική προώθηση
Νομική βάση: Η συναίνεση που μας παρέχετε για την επεξεργασία των δεδομένων σας προκειμένου να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με την παραγγελία σας και για κάθε άλλο σκοπό, διασφάλιση συμφερόντων εταιρείας ή τρίτων, διαφημιστικοί σκοποί
Χρονικό διάστημα διατήρησης: Μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης ή μέχρι την ανωνυμοποίηση των στοιχείων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Δεδομένα που συλλέγουμε: Email, δημιουργία username και password
Σκοπός επεξεργασίας: Προσωποποιημένη επικοινωνία μαζί σας, εμπορική προώθηση, αποτροπή ηλεκτρονικής απάτης
Νομική βάση: Η συναίνεση που μας παρέχετε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας και των πελατών μας, αφενός για να αποτρέψουμε τυχόν απόπειρες ηλεκτρονικής απάτης και αφετέρου για διαφημιστικούς σκοπούς της εταιρείας μας
Χρονικό διάστημα διατήρησης: Μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης (διαγραφή λογαριασμού)

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΣΩ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Δεδομένα που συλλέγουμε: Ονοματεπώνυμο, Email, ημερομηνία Γενεθλίων, φύλο και τυχόν άλλα στοιχεία έχετε δηλώσει σαν δημόσια
Σκοπός επεξεργασίας: Προσωποποιημένη επικοινωνία μαζί σας, εμπορική προώθηση, αποτροπή ηλεκτρονικής απάτης
Νομική βάση: Συλλέγουμε τα παραπάνω δεδομένα για τους σκοπούς της προσωποποιημένης επικοινωνίας μας μαζί σας και της εμπορικής προώθησης
Χρονικό διάστημα διατήρησης: Μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
Δεδομένα που συλλέγουμε: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κατοικία, δεδομένα εκπαίδευσης και προϋπηρεσίας
Σκοπός επεξεργασίας: Εξέταση πιθανότητας συνεργασίας
Νομική βάση: Η συναίνεση που μας παρέχετε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, η διασφάλιση συμφερόντων της εταιρείας
Χρονικό διάστημα διατήρησης: Μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης, άλλως έως τρία (3) έτη.

Επιπλέον, στοιχεία πιστωτικών καρτών συλλέγει για λογαριασμό μας η εταιρεία εξυπηρέτησης online πληρωμών EveryPay.

4. Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
Για τους σκοπούς της εκτέλεσης των παραγγελιών σας, αλλά και τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου, είναι αναγκαίο να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας στο προσωπικό μας, καθώς και σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία συνεργαζόμαστε για τα εξής:
- σε μεταφορικές εταιρείες, για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.
- σε τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών εξυπηρέτησης online πληρωμών για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ασφάλειας της πληρωμής.
- σε πρόσωπα ή εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογίας και πληροφορικής.
- σε πρόσωπα ή εταιρείες που μας παρέχουν νομικές και λογιστικές υπηρεσίες.
- σε παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφημιστικής προώθησης των προϊόντων μας, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Επίσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, σε περίπτωση που υποχρεωθούμε προς τούτο από το Νόμο ή δικαστική απόφαση.


5. Ασφάλεια δεδομένων
Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα και ειδικά μέτρα για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κεντρικούς υπολογιστές του δικτύου, οι οποίοι λειτουργούν υπό καθεστώς υψηλού επιπέδου ασφαλείας και οι οποίοι προστατεύονται από ακατάλληλη χρήση και δεν είναι προσβάσιμοι από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Συγκεκριμένα, όλα τα δεδομένα διατηρούνται κρυπτογραφημένα και δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στα δεδομένα υγείας έχουν πρόσβαση αποκλειστικά πρόσωπα απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

6. Cookies
Χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην περιήγηση στην ιστοσελίδα και τις αγορές σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται τα προϊόντα στο καλάθι σας, να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας κλπ.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποθηκεύονται οι προτιμήσεις και τα δεδομένα που εισάγετε (π.χ. προτιμήσεις γλώσσας, δεδομένα που εισάγονται σε φόρμες κλπ.) για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να μη χρειάζεται να εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία αυτά τις επόμενες φορές που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα.
Η ενεργοποίηση των cookies δεν είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και του e-shop. Μπορείτε να επιλέξετε να μην εγκαθίστανται cookies μέσω του browser που χρησιμοποιείτε. Στην περίπτωση αυτή, ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν ικανοποιητικά.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;
Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουν να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές σε αυτόν. Η χρήση αυτών των cookies είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του ιστότοπου. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookie εισαγωγής χρήστη για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης για να παρακολουθούμε τα στοιχεία εισόδου ενός χρήστη όταν συμπληρώνει φόρμες που εκτείνονται σε πολλές σελίδες.
Χρησιμοποιούμε επίσης λειτουργικά cookies για να θυμόμαστε τις επιλογές που έχετε κάνει ή τις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε), ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία του ιστότοπού μας ειδικά στις προτιμήσεις σας. Για παράδειγμα, τα cookie ελέγχου ταυτότητας είναι λειτουργικά cookie που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (ή μόνιμα, εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Remember me") για να επιτρέψουν στους χρήστες να ελέγχουν την ταυτότητα τους σε επόμενες επισκέψεις ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο. Τα λειτουργικά cookies που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν:
• Cookies ασφαλείας με επίκεντρο τον χρήστη για τον εντοπισμό καταχρήσεων ελέγχου ταυτότητας για περιορισμένη διάρκεια (για παράδειγμα επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης). Αυτά τα cookies έχουν ρυθμιστεί για τη συγκεκριμένη εργασία αύξησης της ασφάλειας της υπηρεσίας.
• Τα cookies περιόδου λειτουργίας προγράμματος αναπαραγωγής περιεχομένου πολυμέσων (cookies flash) χρησιμοποιούνται για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης για την αποθήκευση τεχνικών δεδομένων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο ή ήχου (π.χ. ποιότητα εικόνας, ταχύτητα σύνδεσης δικτύου και παραμέτρους προσωρινής αποθήκευσης).
• Τα cookies περιόδου λειτουργίας εξισορρόπησης φορτίου χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου σύνδεσης για τον εντοπισμό του ίδιου διακομιστή στο χώρο συγκέντρωσης, έτσι ώστε το πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου να μπορεί να ανακατευθύνει κατάλληλα τα αιτήματα των χρηστών.
• Τα μόνιμα cookies προσαρμογής διεπαφής χρήστη χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της προτίμησης ενός χρήστη σχετικά με μια υπηρεσία σε ιστοσελίδες.
Χρησιμοποιούμε cookies αναφοράς και ανάλυσης για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας ή τις βιτρίνες των εμπόρων μας και πόσο συχνά, προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες μόνο για στατιστικούς σκοπούς και χρησιμοποιούν μόνο ψευδώνυμα αναγνωριστικά cookie. Τα cookies απόδοσης που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν:
• Cookies αναλυτικών στοιχείων πρώτου μέρους - Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να εκτιμήσουμε τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας και να εντοπίσουμε τις λέξεις που αναζητήθηκαν περισσότερο στις μηχανές αναζήτησης που οδηγούν σε μια ιστοσελίδα. Αυτά τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας στοχεύσουν στο διαδικτυακό μάρκετινγκ.
• Cookies αναλυτικών στοιχείων τρίτων - Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics και άλλους τρίτους παρόχους αναλυτικών στοιχείων που αναφέρονται παρακάτω για να βοηθήσουμε στη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο του ιστότοπού μας.
Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας για να προσαρμόσουμε το μάρκετινγκ σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά τα cookies θυμούνται την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτα μέρη, όπως διαφημιστές. Παρόλο που αυτά τα cookies μπορούν να παρακολουθούν τις επισκέψεις της συσκευής σας στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους, συνήθως δεν μπορούν να σας αναγνωρίσουν προσωπικά. Χωρίς αυτά τα cookies, οι διαφημίσεις που βλέπετε μπορεί να είναι λιγότερο σχετικές και ενδιαφέρουσες για εσάς.
Τέλος, τα cookie κοινωνικής δικτύωσης και περιεχομένου τοποθετούνται από πολλές προσθήκες κοινωνικών μέσων (για παράδειγμα το κουμπί "μου αρέσει" στο Facebook) και άλλα εργαλεία που προορίζονται για την παροχή ή τη βελτίωση του περιεχομένου σε έναν ιστότοπο (για παράδειγμα υπηρεσίες που επιτρέπουν την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ή που δημιουργούν ενότητες σχολίων). Ενσωματώνουμε αυτές τις ενότητες στην πλατφόρμα μας για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης και αλληλεπίδρασης με τους ιστότοπούς μας. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες τρίτων τοποθετούν cookies που χρησιμοποιούνται επίσης για πράγματα όπως η συμπεριφορική διαφήμιση, τα αναλυτικά στοιχεία ή/και η έρευνα αγοράς.


Αυτά είναι τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται:
Shopify
https://www.shopify.com/legal/cookies
Facebook & Instagram
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Google Analytics
https://policies.google.com/privacy
Google Ads
https://policies.google.com/privacy

7. Δικαιώματα του χρήστη της ιστοσελίδας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

• Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

• Δικαίωμα λήψης αντιγράφου
Έχετε δικαίωμα να ζητείτε και να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε.

• Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων, στέλνοντας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vardavasoptics.gr.

• Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προκειμένου να μεταφερθούν σε άλλον φορέα.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία
Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εμπορικής προώθησης και προστασίας δικών μας συμφερόντων.

• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης
Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vardavasoptics.gr

• Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 6475600, E-mail: contact@dpa.gr

8. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε την Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση τροποποίησης, θα σας ενημερώνουμε δημοσιεύοντας σχετική ειδοποίηση ή/και με κάθε άλλο τρόπο.


9. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Υπεύθυνη προστασίας δεδομένων: Α. ΚΑΤΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Διακριτικός Τίτλος: ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ)
Διεύθυνση: Ακαδημίας 18, Αθήνα, 10671
Τηλέφωνο: +30 2103611211
Email: info@vardavasoptics.gr