Διαθλαστικές Ανωμαλίες

Διαθλαστικές Ανωμαλίες

Η όραση, η κυριότερη των ανθρώπινων αισθήσεων, αποτελεί την πηγή τροφοδοσίας του εγκεφάλου μας με πλήθος πληροφοριών, εντυπώσεων, εικόνων και σχημάτων. 
%Μ %Η, %Ε
Τι είναι το μπλε φως και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα μάτια μας από τους υπολογιστές;

Τι είναι το μπλε φως και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα μάτια μας από τους υπολογιστές;

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το tablet και το κινητό τηλέφωνο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. 
%Μ %Η, %Ε
Τι είναι οι πολωτικοί φακοί;

Τι είναι οι πολωτικοί φακοί;

Οι πολωτικοί φακοί αποτελούν μία τεχνολογία φακών που μπλοκάρουν την αντηλιά που δημιουργείται από τις αντανακλώμενες ηλιακές ακτίνες.
%Μ %Η, %Ε