Όροι Χρήσης
Αυτό είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα που δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία «Α. ΚΑΤΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ, με αντικείμενο ΟΠΤΙΚΑ-ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας, αρ. 18, τ.κ., με ΑΦΜ 997585520, ΔΟΥ Δ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ: 9690901000, με σκοπό την παρουσίαση και διάθεση των προϊόντων της μέσω διαδικτύου. Παρακάτω ακολουθούν οι όροι που διέπουν τη χρήση του.

1. Όροι
Το www.vardavasoptics.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, μεταβάλλει, και ανανεώνει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, οι οποίοι, επικαιροποιημένοι, θα βρίσκονται ανά πάσα στιγμή αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του. Τυχόν μεταβολές και τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται επί παραγγελιών που έχουν ήδη γίνει.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η συνέχιση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα υποδηλώνει τη συμφωνία σας με αυτούς, σε αντίθετη δε περίπτωση, θα πρέπει να απέχετε από κάθε περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Ορθότητα πληροφοριών ως προς τα Προϊόντα
Το www.vardavasoptics.gr έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Το www.vardavasoptics.gr δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη, λάθη καταχώρισης ή τυχόν λάθη που έχουν χωρήσει εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα και/ή εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων.

3. Περιορισμός ευθύνης
Το www.vardavasoptics.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες από τη χρήση προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων εκ μέρους του χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων. Στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, η ευθύνη του www.vardavasoptics.gr περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων, που εκτίθενται αναλυτικά στην Πολιτική Επιστροφών.
Ειδικά για φακούς επαφής, o χρήστης είναι υπεύθυνος για την ορθή επιλογή φακών επαφής. Θα πρέπει να έχει έγκυρη συνταγή από οφθαλμίατρο ή οπτομέτρη, ο οποίος θα τον έχει εξετάσει σχετικά. Το www.vardavasoptics.grδεν ευθύνεται για τη χρήση των φακών επαφής ή την επιλογή φακών και υγρού φακών από τον χρήστη. Παρακαλούμε να ελέγχετε προσεκτικά τη συσκευασία των φακών επαφής που παραλάβατε, ώστε να βεβαιωθείτε ότι παραλάβατε τους σωστούς φακούς (μάρκα, βαθμοί, καμπυλότητα).
Το www.vardavasoptics.gr δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση πέραν του προβλεπόμενου χρόνου όπως επίσης και για την καθυστέρηση λόγω απεργιών, λόγω ειδικών συνθηκών (λ.χ. περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19), ασυνήθιστων καιρικών φαινομένων κλπ.) και γεγονότων ανωτέρας βίας γενικότερα.

4. Διαθεσιμότητα προϊόντων
To www.vardavasoptics.gr δε δεσμεύεται ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, θα ενημερώνει όμως τους καταναλωτές, για τυχόν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόν για το οποίο υπάρχει ένδειξη περί Μη Διαθεσιμότητας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 2103611211 ή να μας στείλτε email στο info@vardavasoptics.gr για να το παραγγείλουμε. Θα σας ενημερώσουμε για τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης, ο οποίος εξαρτάται από τον προμηθευτή και μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 30 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που η παραγγελία του δεν είναι δυνατή, διότι δεν διατίθεται πλέον το συγκεκριμένο προϊόν από τον προμηθευτή, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αν όμως, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας παρουσιαστεί έλλειψη λόγω μη διαθεσιμότητας από τον προμηθευτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για το νέο χρόνο παράδοσης, είτε να προχωρήσουμε σε παράδοση άλλου προϊόντος ή επιστροφή χρημάτων.

5. Τιμές των πωλούμενων προϊόντων
To www.vardavasoptics.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές των διατιθέμενων προϊόντων, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα βρίσκονται αναρτημένες στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τυχόν αλλαγή τιμής δεν επηρεάζει ήδη ολοκληρωμένες παραγγελίες.
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

6. Υποχρεώσεις Χρήστη
Κατά την περιήγηση στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι χρήστες υποχρεούνται να τηρούν τους όρους χρήσης, την κείμενη νομοθεσία, την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη. Κατά την πραγματοποίηση αγορών, οι χρήστες οφείλουν να παρέχουν ορθά και ακριβή στοιχεία. Επίσης, οι χρήστες οφείλουν να μην παρενοχλούν μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο το www.vardavasoptics.gr ή άλλους χρήστες της ιστοσελίδας και να μη χρησιμοποιούν κακόβουλο λογισμικό προς το σκοπό αλλοίωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή υποκλοπής στοιχείων χρηστών. To www.vardavasoptics.gr δεν ευθύνεται για κακόβουλες ενέργειες τρίτων που σκοπό έχουν να υποκλέψουν προσωπικά στοιχεία χρηστών.

7. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο περιεχόμενο ιστοσελίδας (ενδεικτικά: κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, βίντεο, σχέδια, αρχεία, κώδικες, καθώς και η γενική εικόνα της ιστοσελίδας) αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία του www.vardavasoptics.gr, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού ή/και διεθνούς δικαίου.
Οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι, λογότυπα και εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα αποτελούν βιομηχανική ιδιοκτησία του www.vardavasoptics.gr ή τρίτων προσώπων που συμβάλλονται με τον Οπτικό Οίκο, χρησιμοποιούνται δε για να δηλώσουν του άνω δικαιούχους και/ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, προστατεύονται δε από τις κείμενες διατάξεις των νόμων περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστοτόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.vardavasoptics.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.
Αποκτώντας πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους παραπάνω νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ή/και βιομηχανικής μπορεί να οδηγήσει σε αστική ή/και ποινική ευθύνη σας.

8. Απόρρητο και Ασφάλεια Συναλλαγών
To www.vardavasoptics.gr δεν πρόκειται να κοινοποιήσει σε τρίτους πληροφορίες που αφορούν την παραγγελία σας, παρά μόνο αν αυτό είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (επιβεβαίωση στοιχείων αντισυμβαλλομένου και πληρωμής, παράδοση παραγγελίας), καθώς και στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
Για τη διασφάλιση των συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται έγκυρες τεχνικές κρυπτογράφησης μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος του EveryPay.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

9. Υπαναχώρηση
Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Επιστροφών.

10. Ελαττωματικά προϊόντα
Όλα τα προϊόντα μας, πριν από την αποστολή τους από την εταιρεία μας, ελέγχονται λεπτομερώς και αποστέλλονται σε άριστη κατάσταση. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας παρακαλούμε πολύ ελέγξτε προσεκτικά τα προϊόντα και τη συσκευασία για τυχόν ζημιές.
Προκειμένου για φακούς επαφής, παρακαλούμε πριν ανοίξετε τη συσκευασία, να ελέγξετε προσεκτικά το προϊόν που παραλάβατε (μάρκα, βαθμοί, καμπυλότητα). Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκύψει κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή θεωρείτε ότι το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό ή δεν έχει κάποια από τις ιδιότητες που αναφέρονταν στην περιγραφή του ή σε περίπτωση αποστολής άλλου προϊόντος, διαφορετικού από αυτό που παραγγείλατε, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε άμεσα επικοινωνώντας μαζί μας εντός 2 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του δέματος προκειμένου να σας δώσουμε οδηγίες. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής του προϊόντος όπως αναφράφονται στην Πολιτική Επιστροφών, θα προχωρήσουμε σε αντικατάστασή του με νέο προϊόν εφόσον υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα, ή σε επιστροφή χρημάτων ή σε επιλογή άλλου προϊόντος, κατόπιν δικής σας επιλογής.
Το προϊόν θα πρέπει να μας επιστραφεί μαζί με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς, με ELTA Courier, με χρέωση παραλήπτη (δική μας χρέωση), είτε μπορείτενα το μας το επιστρέψετε εσείς στο κατάστημά μας, Ακαδημίας 18, 10671, Αθήνα.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επισροφής για την αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, θα σας επιστραφεί το δέμα με δική σας χρέωση.

11. Eξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα που αγοράσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vardavasoptics.gr ή στο +30 2103611211.

12. Ακυρότητα Όρου
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί άκυρος από Δικαστήριο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών Όρων, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Αρμοδιότητα
Εφαρμοστέο δίκαιο για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του www.vardavasoptics.gr είναι το ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας και από τις συναλλαγές που γίνουν μέσω αυτής είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.